"Баглан" орто мектеби Ноокат району

Сотрудники

Элина Абай кызы Зам. директор
Сагындык Балтабаев Завуч
Элина Абай кызы Кыргыз тили мугалими
Сагындык Балтабаев Физрук
Элина Абай кызы Англис тили мугалими
Сагындык Балтабаев Информатика мугалими