"Баглан" орто мектеби Ноокат району

2. Институционалдык аккредитация